Tarryn van Emden pmu

Privacy Statement

Privacy verklaring, algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Reden van verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt of heeft verstrekt.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Behandelverleden pmu
 • Foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor onze dienstverlening in het algemeen, het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn en voor de optimalisering van onze brede dienstverlening waaronder:

 1. Voor het invullen van het Informed Consent. Dit zijn wij verplicht door de GGD.
 2. Wij bewaren uw Informed Consent tot 7 jaar na uw laatste behandeling.
 3. Wij noteren uw gegevens in ons bestand: Salonized en slaan hier uw gegevens op zoals kleuren die wij gebruiken, technieken, naalden. Alles heeft betrekking op uw behandeling.

Geautomatiseerde verwerkingen

In onze dienstverlening maken wij gebruik van de volgende computerprogramma’s of applicaties:

 • Salonized: een klantenbestand pakket

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn voor volledige persoonlijke en financiële gegevens 7 jaar (de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn), daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen en/of verkopen uw gegevens niet aan derden, deze worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is en altijd in overleg met vergoedingen met betrekking tot medische pigmentatie.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de door u afgegeven toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens die wij van u hebben uit het computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie door te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over de gegevensverwerking, verzoeken wij u om een gespecificeerd verzoek naar tarrynvanemdenpmu@gmail.com te sturen.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen aan dat verzoek. Wij verzoeken u deze kopie op de volgende items onleesbaar te maken: pasfoto, MRZ (machine readable zone)dit is de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Wij attenderen u op de mogelijkheid bij onjuistheden en bij gebrek aan herstel daarvan, dat u een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voor de bescherming van uw gegevens zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met ons op via tarrynvanemdenpmu@gmail.com.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten